Ostutingimused
Postitame kõik tellimused 1-5 tööpäeva jooksul.
Juhul, kui meie poolt tekib viivitus, võtame Teiega ühendust ja leiame sobiva lahenduse!

1. Müügitingimuste kehtivus
1. Müügitingimused kehtivad merlerandmae.com veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Enceladus OÜ (edaspidi merlerandmae.com veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad merlerandmae.com veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3. Veebipood merlerandmae.com jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi ja neid kajastatakse veebilehel merlerandmae.com.

2. Hinnainfo
1. Enceladus OÜ on käibemaksukohuslane ning kõik hinnad kodulehel on koos käibemaksuga.
2. Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (5 päeva pärast tellimuse vormistamist).
4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Enceladus OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
5. Veebipood merlerandmae.com jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel merlerandmae.com

3. Tellimuse vormistamine
1. Valige sobiv toode.
2. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
3. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Soorita ostˮ.
4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis ning vajutage lingile „Tellimuse ülevaadeˮ. Valides makseviisiks “Maksekeskus”, saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu või VISA ja Master kaartidega vôi PayPaliga. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine
1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood merlerandmae.com andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood merlerandmae.com poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood merlerandmae.com’le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.
5. Kohaletoimetamine
1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood merlerandmae.com tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 1-5 tööpäeva jooksul.
2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4. Veebipood merlerandmae.com ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood merlerandmae.com ei saanud mõjutada ega ette näha.
5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitab merlerandmae.com sellest Sind ning tagastab Sulle tasutud raha (sh kauba üleandmise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6. Tagastamisõigus
1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mis tuleb saata aadressile info@merlerandmae.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5. Veebipood merlerandmae.com tagastab kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel tarbijalt lepingu alusel kauba eest saadud tasud.
6. Taganemisega kaasnevad kulud (sh postikulud) tasub Tarbija.

7. Vääramatu jõud
1. Veebipood merlerandmae.com ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood merlerandmae.com ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Pretensioonide esitamise kord
1. Veebipood merlerandmae.com vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood merlerandmae.com poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood merlerandmae.com ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood merlerandmae.com.
5. Veebipood merlerandmae.com ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena. 6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile merlerandmae.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt merlerandmae.com ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel merlerandmae.com ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood merlerandmae.com ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.