Hoolime oma lehe kasutajate privaatsusest ja info kaitsest ning teeme omalt poolt kõik, et need ei jõuaks kolmandate isikuteni.
Enceladus OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine
Isikuandmed on andmed, mida Enceladus OÜ kogub isiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks või talle reklaaminfo edastamiseks. Keegi ei ole kohustatud oma isikuandmeid meiega jagama, kuid see on vajalik selleks, et saaksime jätkata koostööd.

Isikuandmete töötlemine
− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); − klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu – e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika
tegemiseks.

Isikuandmete kaitse
Kasutame oma lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed turvaliseks. Teie kasutajaandmed on krüpteeritud. Majutame oma lehe serverid usaldusväärse teenusepakkuja pool.
Enceladus OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete lugemiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus
Kõik Enceladus OÜ veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes palume, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustunud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@merlerandmae.com.